Przykłady działań

Udzielamy wsparcia przy:

konfigurowaniu oprogramowania,
wdrażaniu nowego oprogramowania,
problemach z siecią,
problemach z serwerami,
audytach,
kopiach bezpieczeństwa oraz
odzyskiwaniu danych.